08:00 - 20:00
0637182646Agrobiznis

Agrobiznis je novi pojam koji obuhvata poljoprivrednu proizvodnju u užem i širem smislu. Razvoj agropreduzetništva ogleda se kroz formiranje malih i srednjih preduzeća u poljoprivredi ili tzv. porodična poljoljoprivredna preduzeća. Agropreduzetnik je vlasnik porodičnog gazdinstva opšteg karaktera koja imaju zemlju obradive površine i odgovarajući broj poljoprivredne opreme. Agropreduzetnici uz edukativnu pomoć prerastaju sve više u specijalizovana lica koji upravljaju objektom na kojima je zastupljena određena proizvodnja sa prepoznatljivim proizvodom, dok druge poljoprivredne proizvode koji se ne mogu se dobiti iz sekundarnih ili tercijalnih oblika primarne proizvodnje, kupuju na trzištu. Nosioci gazdinstva agropreduzetnici shvataju potrebu za formiranjem farmi i za organizovanjem i drugih delatnosti kao što su male porodične prerađivačke radionice ili pogoni u kojima se proizvodi dobijeni iz primarne proizvodnje prerađuju u poluproizvode ili gotove proizvode. Polazeći od postojećeg stanja u poljoprivredi i karakteristika agrarne strukture kao i ruralne ekonomije agrobiznis predstavlja i ubuduće neophodni faktor razvoja agropreduzetništva u Srbiji. Razvoj agropreduzetništva treba da doprinese razvoju ukupne poljoprivrede preko većeg stepena finalizacije, uvođenjem novih proizvoda, razvoj obnovljenih izvora energije, očuvanje zivotne sredine, revitalitacija sela, veće zaposlenosti radnosposobnog seoskog stanovništva, osvajanje i prisustvo na trzištu, povećanje kvaliteta robe i usluga.

U poslednje vreme dolazi do uzleta poljoprivredne proizvodnje, a mi na ovaj način , kroz pravni okvir dajemo svoj doprinos tome i to pružajući pravne usluge u toj sferi.

Bavimo se svim pravnim poslovima iz oblasti agrobiznisa:
- Kupovina mašina za poljoprivredu
- Kupovina stoke
- Prenos vlasništva