08:00 - 20:00
0637182646Kancelarija


Law office Advokatska Kancelarija Advokat Zrenjanin

Građanska parnica
Pravne usluge u vezi sa sporazumnim razvodom
Sudski sporovi u vezi sa idržavanjem i alimentacijom
Zastupanje u sporazumnom razvodu
Parnica za sporazumni razvod
Sudski sporovi u vezi sa starateljstvom i pravima posete
Sudski sporovi u vezi sa raspodelom vremena koje deca provode sa roditeljom
Sudski sporovi u vezi sa utvrđivanjem očinstva
Sudski sporovi u vezi podelom duga
Sudski sporovi u vezi sa pravima očeva
Sastavljanje predbračnih i bračnih ugovora
Sudski sporovi u vezi sa podelom imovine
Sudski sporovi u vezi sa zabranom prilaska
Pisanje testamenta
Sudski sporovi su vezi sa invalidskim primanjima
Sudski sporovi u vezi sa prislilnim iseljenjem
Sudski sporovi izmedju kućevlasnika i zakupca
Sudski sporovi u vezi sa saobraćajnim prekršaima
Sudski sporovi u vezi sa osiguravanjem radnika od nesrećnog slučaja
Sudski sporovi u vezi sa zaštitom potrošača
Korporativni sudski sporovi
Odbrana u sudskim sporovima u vezi sa kaznenim delima
Sporazum o dugovanju
Sudski sporovi u vezi sa državom
Sudski sporovi u vezi sa osiguranjem
Sudski sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom
Međunarodno parvo
Pravno savetovanje
Sudski sporovi u vezi sa nesavesnim pravnim zastupanjem
Sudski sporovi po osnovu zakona o neispavnim proizvodima
Sudski sporovi u vezi sa potvrdom testamenta
Sudski sporovi u vezi sa naplatom štete na nepokretninama
Sudski sporovi u vezi sa vlasništvom nepokretnine
Sudski sporovi u vezi sa malim preduzećima
Sudski sporovi u vezi sa fondovima I nasledstvom
Posredovanje
Izmena sudskih naloga