08:00 - 20:00
0637182646Statusna pitanja

Zastupanje u postupcima izdavanja ličnih isprava
Zastupanje u ostvarivanju prava pred Upravom za strance
Zastupanje u postupcima promene ličnog imena
Zastupanje u postupcima lišenja/vraćanja poslovne sposobnosti
Prijem i otpust iz državljanstva
Zastupanje pred organima državne uprave i lokalne samouprave