08:00 - 20:00
0637182646Nasledno pravo

Nasledno pravo u objektivnom smislu tog pojma, je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe uređuje prelaz njene imovine (odnosno njegovih subjektivnih prava i obveza) na druge osobe – njegovih naslednika. Pojednostavljeno se može definisati kao skup pravnih pravila kojima se uređuje nasleđivanje. Obuhvata materijalne pravne norme koje određuju ko stiče položaj naslednika, formalne pravne norme kojima se uređuje postupanje suda u naslednim stvarima (ostavinski postupak), ali i druge radnje koje se provode u svezi s nasleđivanjem. U širem smislu obuhvata norme kojima se uređuju pitanja s međunarodnim elementom (međunarodno privatno pravo).
Nasledno pravo u subjektivnom smislu obuhvata prava koja pojedinac stiče smrću ostavitelja, odnosno prestavlja ovlašćenje određene osobe da stupe u pravne odnose umrlog.

Nasledno pravo je oblast u kojoj pravna pomoć uključuje sledeće usluge:

- Ostavinska rasprava, kao i parnični i drugi postupci povodom naslednopravnih odnosa
- Prioritetno namirenje potraživanja u ostavinskom postupku i obezbeđenje zaostavštine
- Sastavljanje naslednopravnih ugovora (Ugovor o doživotnom izdržavanju, Ugovor o raspodeli imovine za života)
- Poništaj i raskid Ugovora o doživotnom izdržavanju
- Testament (sastavljanje, izvršenje i poništaj)
- Postupak proglašenja testamenta
- Ugovor o poklonu i naslednopravni efekti
- Ugovori između članova (vlasnika) kompanije o regulisanju međusobnih imovinskih odnosa
- Upravljanje i korišćenje zajedničkih nepokretnosti i pokretnih stvari