08:00 - 20:00
0637182646

O namaNađa Marković je advokat u Zrenjaninu,sa sedištem advokatske kancelarije u ulici Brigadira Ristića 20 lokal 15. Završila je Pravni fakulet u Novom Sadu 2007 godine. Nakom toga obavila je pripravnički staž u Centru za socijalni rad i u Osnovnom sudu Novi Sad. Pravosudni ispit je položila 2010 godine, a advokatski ispit položila 2018 godine, te je od tada član Advokatske komore Vojvodine. Bavi se pružanjem pravne pomoći u imovinskopravnim odnosima, porodičnim (razvodom braka, podelom bračne tekovine, starateljstvom nad decom) i naslednim (ostavinski postupci), kao i krivičnim pravom (odbrana u svim krivičnim i prekršajnim postupcima, odbrana maloletnika). Takođe se bavi naknadom štete (od osiguravajućih društva i od fizičkih lica) kao i svim ostalim vrstima obiligacionih odnosa, potražianja iz radnih odnosa (neisplaćene plate i druga pimanja). Privrednim pravom (registracijama privrednih društava, privredni sporovi i zastupanje istih pred sudom).

Iz dana u dan ova advokatska kancelarija unapređuje advokatske usluge.
Advokat Nađa Marković nastoji da razume potrebe klijenata i zbog toga svakom klijentu posvećuje posebnu pažnju.